Polskie Prawo

Wyszukiwanie

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 103

Spory dotyczące praw pokrewnych należą do właściwości sądów okręgowych.