Polskie Prawo

Wyszukiwanie

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 112

Przychodami Funduszu są:

1) wpływy określone w art. 40;

2) wpływy określone w art. 79 ust. 2;

3) dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny;

4) inne wpływy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"