Polskie Prawo

Wyszukiwanie

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 113

Środki Funduszu przeznacza się na:

1) stypendia dla twórców;

2) pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych;

3) pomoc socjalną dla twórców.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"