Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo bankowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 112

Sprawy sporne wynikające ze stosunków między Narodowym Bankiem Polskim a innymi bankami na tle:

1) rezerwy obowiązkowej,

2) rozrachunków międzybankowych,

3) obrotu papierami wartościowymi

- rozpoznaje Sąd Wojewódzki w Warszawie - Sąd Gospodarczy.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"