Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo bankowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 13a

Zarząd banku działa i wykonuje swoje funkcje w siedzibie określonej w statucie banku.