Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo bankowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 150

Fundusze własne przejętego banku przeznacza się na pokrycie strat bilansowych tego banku.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"