Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo bankowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 9c

1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

1) skuteczności i efektywności działania banku;

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej;

3) zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1) mechanizmy kontroli ryzyka;

2) badanie zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;

3) audyt wewnętrzny.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"