Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo budowlane

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 74

Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"