Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo celne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 103

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 19 marca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 214).

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"