Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo celne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 76

Czynności dokonane przez przedstawiciela w granicach upoważnienia pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"