Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo czekowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 56

Do terminów, przewidzianych w prawie niniejszem, nie wlicza się dnia początkowego.