Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo czekowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 7

Zastrzeżenie oprocentowania, umieszczone w czeku, uważa się za nienapisane.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"