Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo dewizowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 36b

Protokół i sprawozdanie, o których mowa w art. 36, powinny:

1) zawierać zwięzły opis wyników kontroli;

2) wskazywać przepisy prawne oraz warunki zawarte w zezwoleniu dewizowym, które zostały naruszone;

3) stanowić podstawę do sformułowania wniosków pokontrolnych i zaleceń.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"