Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo dewizowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 62

Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej traci moc art. 10:

1) ust. 2 - w zakresie, w jakim dotyczy art. 10 ust. 1 pkt 2;

2) ust. 3 - w zakresie, w jakim dotyczy art. 10 ust. 1 pkt 4.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści