Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo dewizowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 2. Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"