Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo dewizowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 3. Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści

...
- Rozdział 2. Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Rozdział 3. Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju
- Art. 9
- Art. 10
- Rozdział 4. Działalność kantorowa
- Art. 11
- Art. 12
...


Pełny spis treści