Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo dewizowe

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 5. Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści

...
- Art. 17b
- Art. 17c
- Art. 17d
- Art. 17e
- Art. 17f
- Rozdział 5. Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Rozdział 6. (uchylony)
...


Pełny spis treści