Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo farmaceutyczne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 23g

Przepisów art. 23c-23f nie stosuje się do produktów leczniczych, o których mowa w art. 20a.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"