Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1

Ustawa reguluje sprawy dotyczące:

1) geodezji i kartografii;

2) krajowego systemu informacji o terenie;

3) ewidencji gruntów i budynków;

4) inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

5) rozgraniczania nieruchomości;

6) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

7) uprawnień do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;

8) numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"