Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 8a. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"