Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo geologiczne i górnicze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 127o

Organ koncesyjny, w celu oceny zgodności prowadzonej działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla z warunkami określonymi w koncesji, dokonuje przeglądu udzielonych koncesji:

1) po upływie 5 lat od dnia udzielenia koncesji, a następnie - co 10 lat;

2) w przypadkach, o których mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2-5

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"