Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo geologiczne i górnicze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 72

Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nadaje się w następujących grupach:

1) grupa I - maszyny wyciągowe:

a) część mechaniczna,

b) część elektryczna,

2) grupa II - naczynia wyciągowe,

3) grupa III - zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych,

4) grupa IV - liny wyciągowe,

5) grupa V - wieże szybowe,

6) grupa VI - koła linowe,

7) grupa VII - zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych,

8) grupa VIII - urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,

9) grupa IX - urządzenia i sprzęt elektryczny:

a) kable i przewody,

b) elektronarzędzia,

c) sieci elektroenergetyczne,

10) grupa X - urządzenia techniczne:

a) urządzenia ciśnieniowe,

b) urządzenia dźwignicowe,

c) urządzenia transportowe specjalne,

11) grupa XI - obudowy zmechanizowane,

12) grupa XII - roboty strzałowe,

13) grupa XIII - obudowy kotwowe,

14) grupa XIV - obudowy szybów,

15) grupa XV - zagrożenie metanowe i pyłowe,

16) grupa XVI - zagrożenie pożarowe,

17) grupa XVII - zagrożenie wodne,

18) grupa XVIII - zagrożenie wyrzutem gazów i skał,

19) grupa XIX - zagrożenie tąpaniami,

20) grupa XX - zagrożenie klimatyczne,

21) grupa XXI - badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzanie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów

- wskazując zakresy czynności, w których mają być wykonywane zadania rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 118 ust. 4 oraz art. 120 ust. 1 i 2.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"