Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo geologiczne i górnicze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

ZAŁĄCZNIK. STAWKI OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH

Lp.

Rodzaj kopaliny

Jednostka miary (j.m.)

Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m.)

1

2

3

4

1

Alabastry

t

2,98

2

Amfibolity

t

0,99

3

Anhydryty

t

3,54

4

Baryty

t

5,36

5

Bazalty

t

1,04

6

Bentonity

t

1,82

7

Chalcedonity

t

0,64

8

Diabazy

t

0,74

9

Dolomity

t

0,84

10

Gabra

t

0,99

11

Gaz ziemny wysokometanowy

tys. m3

5,89

12

Gaz ziemny pozostały

tys. m3

4,90

13

Gipsy

t

1,66

14

Gliny ogniotrwałe i ceramiczne

t

3,32

15

Gnejsy

t

1,05

16

Granity

t

1,05

17

Granodioryty

t

1,05

18

Hornfelsy

t

0,86

19

Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne

kg

9,47

20

Kaoliny

t

2,98

21

Kopaliny ilaste pozostałe

m3

2,19

22

Kreda jeziorna

t

0,21

23

Kreda pisząca

t

0,69

24

Kwarc

t

1,82

25

Kwarcyty

t

0,92

26

Łupki

t

1,24

27

Magnezyty

t

4,73

28

Margle

t

0,68

29

Marmury

t

3,57

30

Melafiry

t

1,06

31

Metan z węgla kamiennego

tys. m3

0,00

32

Opoki

t

0,64

33

Piaski i żwiry

t

0,51

34

Piaskowce

t

0,74

35

Porfiry

t

0,74

36

Ropa naftowa

t

34,89

37

Rudy cynkowo-ołowiowe

t

1,12

38

Rudy miedzi

t

3,10

39

Rudy złota

g Au (w rudzie)

0,39

40

Rudy uranu

kg U (w rudzie)

8,35

41

Serpentynity

t

0,74

42

Siarka rodzima

t

1,43

43

Sjenity

t

0,86

44

Skalenie

t

2,42

45

Skały diatomitowe

t

5,94

46

Solanki

m3

1,97

47

Sole

t

1,48

48

Szarogłazy

t

0,86

49

Torfy

m3

1,13

50

Torfy lecznicze (borowiny)

m3

1,13

51

Trawertyny

t

0,68

52

Tufy

t

0,74

53

Wapienie

t

0,68

54

Węgiel brunatny

t

1,66

55

Węgiel kamienny

t

2,13

56

Wody lecznicze

m3

1,32

57

Wody termalne

m3

0,00

58

Zieleńce

t

0,86

59

Ziemia krzemionkowa

t

5,94

60

Zlepieńce

t

3,57

61

Inne kopaliny

t

3,57

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści

...
- Art. 223
- Art. 224
- Art. 225
- Art. 226
- Art. 227
- ZAŁĄCZNIK. STAWKI OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH


Pełny spis treści