Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo lotnicze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Lp.

Wyszczególnienie naruszeń

Wysokość kary w zł

I

II

III

1 Naruszenie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania
1.1 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.202 załącznika Nr 1

500

1.2 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.301 załącznika Nr 1

od 1.000 do 5.000

1.3 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.304 załącznika Nr 1

od 2.000 do 5.000

1.4 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.305 (a), (e), (f) załącznika Nr 1

2.000

1.5 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.401 (a) załącznika Nr 1

2.000

1.6 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.402 (b) załącznika Nr 1

1.000

1.7 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.501 załącznika Nr 1

3.000

1.8 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.502 załącznika Nr 1

5.000

1.9 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.503 załącznika Nr 1

5.000

1.10 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.612 załącznika Nr 1

5.000

1.11 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.613 (a) załącznika Nr 1

5.000

1.12 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.614 załącznika Nr 1

2.000

1.13 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.617 załącznika Nr 1

2.000

1.14 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.619 (c) załącznika Nr 1

5.000

1.15 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.709 (a) załącznika Nr 1

2.000

1.16 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.710 (e), (h) załącznika Nr 1

10.000

1.17 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.713 załącznika Nr 1

2.000

1.18 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.714 załącznika Nr 1

2.000

1.19 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.716 (c) załącznika Nr 1

5.000

1.20 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.803 (c) załącznika Nr 1

2.000

1.21 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.902 (b) załącznika Nr 1

10.000

1.22 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt M.A.905 (c) załącznika Nr 1

5.000

1.23 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.40 (b) załącznika Nr 2

1.000

1.24 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.42 (b), (c) załącznika Nr 2

5.000

1.25 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.45 (a) załącznika Nr 2

5.000

1.26 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.50 (a), (d), (f) załącznika Nr 2

10.000

1.27 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.55 (a) załącznika Nr 2

10.000

1.28 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.60 (a) załącznika Nr 2

500

1.29 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.80 załącznika Nr 2

10.000

1.30 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.85 załącznika Nr 2

2.000

1.31 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 145.A.95 (c) załącznika Nr 2

5.000

1.32 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 66.A.20 (a) załącznika Nr 3

2.000

1.33 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 66.A.20 (b) załącznika Nr 3

2.000

1.34 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 66.A.45 (b) załącznika Nr 3

2.000

1.35 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 147.A.100 (a) i (b) załącznika Nr 4

5.000

1.36 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.100 (e) załącznika Nr 4

5.000

1.37 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.100 (f) załącznika Nr 4

5.000

1.38 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.100 (i) załącznika Nr 4

5.000

1.39 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.105 (a) załącznika Nr 4

5.000

1.40 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.105 (b) załącznika Nr 4

5.000

1.41 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.105 (g) załącznika Nr 4

5.000

1.42 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.105 (h) załącznika Nr 4

5.000

1.43 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.110 (a) załącznika Nr 4

5.000

1.44 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.110 (b) załącznika Nr 4

5.000

1.45 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.125 załącznika Nr 4

10.000

1.46 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.130 (a) załącznika Nr 4

5.000

1.47 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.130 (b) załącznika Nr 4

10.000

1.48 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.135 (a) załącznika Nr 4

10.000

1.49 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.140 (b) załącznika Nr 4

5.000

1.50 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.145 (b) i (c) załącznika Nr 4

5.000

1.51 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 147.A.145 (d) załącznika Nr 4

10.000

1.52 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 147.A.150 załącznika Nr 4

5.000

1.53 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 147.A. załącznika Nr 4

10.000

1.54 Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 147.A.300 załącznika Nr 4

10.000

2 Naruszenie przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającego zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących
2.1 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.2

od 1.000 do 5.000

2.2 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.3

1.000

2.3 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.44

od 1.000 do 5.000

2.4 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.61 lub 21A.107 lub 21A.120 lub 21A.449

3.000

2.5 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.121

10.000

2.6 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.129

5.000

2.7 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.165

10.000

2.8 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.265

10.000

2.9 Naruszenie obowiązków, o których mowa w pkt 21A.804 lub 21A.805 lub 21A.807

od 1.000 do 5.000