Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o adwokaturze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 17

Zespół adwokacki jest jednostką organizacyjną adwokatury.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"