Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o adwokaturze

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 94

Obwiniony ma prawo do ustanowienia obrońcy, którym może być wyłącznie adwokat.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"