Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o aktach stanu cywilnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 31

Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub nieścisłego jego zredagowania.