Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o aktach stanu cywilnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści

...
- Art. 80
- Art. 81
- Art. 82
- Art. 83
- Rozdział 10. (uchylony)
- Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
- Art. 85
- Art. 86
- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
...


Pełny spis treści