Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o miarach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 10

Organami administracji miar są:

1) Prezes Głównego Urzędu Miar, będący centralnym organem administracji rządowej;

2) dyrektorzy okręgowych urzędów miar, zwani dalej "dyrektorami";

3) naczelnicy obwodowych urzędów miar, zwani dalej "naczelnikami".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"