Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o miarach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 10a

Nadzór nad Prezesem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"