Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o miarach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 22f

1. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane:

1) w miejscach, w których powinny lub mogą być stosowane lub przechowywane w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej;

2) na terenie nieruchomości lub pomieszczeń, w których:

a) znajdują się wzorce jednostek miar lub dokumenty dotyczące tych wzorców,

b) jest wykonywana działalność w zakresie objętym upoważnieniami lub zezwoleniami,

c) prowadzona jest działalność w zakresie paczkowania produktów i produkcji butelek miarowych.

2. Kontrole przeprowadza się w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowanego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"