Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o miarach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 8i

Producent na wszystkich przyrządach pomiarowych podlegających:

1) wyłącznie zatwierdzeniu typu - umieszcza nadany znak zatwierdzenia typu;

2) zatwierdzeniu typu i legalizacji - może umieścić znak zatwierdzenia typu, jeżeli został nadany.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"