Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o miarach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 6. Opłaty za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści

...
- Art. 22l
- Art. 22m
- Art. 22n
- Art. 22o
- Art. 23
- Rozdział 6. Opłaty za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów
- Art. 24
- Art. 24a
- Art. 25
- Rozdział 7. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy
- Art. 26
...


Pełny spis treści