Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o notariacie

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 103

Doręczenia notariusz może dokonywać przez zatrudnionych w kancelarii pracowników.