Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o notariacie

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 25

Notariusz, który przeszedł na emeryturę lub rentę, może używać tytułu "emerytowany notariusz".

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"