Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o notariacie

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 8

Notariusz używa pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"