Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 167

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do zarządzeń przewodniczącego.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"