Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 247

Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"