Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 45

Pismo w postępowaniu sądowym (pismo strony) obejmuje wnioski i oświadczenia stron.