Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o ruchu drogowym

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 15

Przepisów art. 11-14 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.