Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o stowarzyszeniach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 25

Organ nadzorujący ma prawo:

1) żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów),

2) (skreślony),

3) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"