Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o stowarzyszeniach

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 35

Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"