Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o szkolnictwie wyższym

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 14

Uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"