Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o szkolnictwie wyższym

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 59

Przepisy art. 56-58 stosuje się odpowiednio do zmiany w statucie.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"