Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o szkolnictwie wyższym

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

DZIAŁ 4. STUDIA I STUDENCI

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"