Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o szkolnictwie wyższym

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"