Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 113

Obwiniony może ustanowić obrońcę spośród sędziów lub adwokatów.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"