Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 122

Od wyroku sądu dyscyplinarnego drugiej instancji kasacja nie przysługuje.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"