Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 81

Za wykroczenia sędzia odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie.

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"