Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

ZAŁĄCZNIK. ZAŁĄCZNIK DO USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2001 R. Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach sędziowskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia zasadniczego

Mnożnik

sędzia sądu rejonowego pierwsza

2,05

druga

2,17

trzecia

2,28

czwarta

2,36

piąta

2,50

sędzia sądu okręgowego czwarta

2,36

piąta

2,50

szósta

2,65

siódma

2,75

ósma

2,92

sędzia sądu apelacyjnego siódma

2,75

ósma

2,92

dziewiąta

3,12

dziesiąta

3,23

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"
Spis treści

...
- Art. 208
- Art. 209
- Art. 210
- Art. 211
- Art. 212
- ZAŁĄCZNIK. ZAŁĄCZNIK DO USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2001 R. Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach sędziowskich oraz mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów


Pełny spis treści